Náš sbor
Přes překážky ke hvězdám

Stašský pěvecký sbor vznikl v únoru 2015 z iniciativy především Jitky Peleškové a Jiřího Švarce. Začali jsme se scházet u Mileny, jedné z našich milých zpěvaček sopránistek, později jsme našli zázemí na zkoušení ve stašské ZUŠce.  

Už od počátku bylo naším cílem zpívat pro radost naší i našich posluchačů, ale také s velkou ambicí - vícehlasně a bez doprovodu hudebních nástrojů.

Naše první vystoupení bylo na sv. Štěpána 26. prosince 2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Staších. Od té doby nepravidelně pořádáme několik vystoupení ročně, převážně v regionu Vimperska a Prachaticka.

Aktuálně má náš smíšený pěvecký sbor 19 členů. Sbor zpívá převážnou většinu skladeb vícehlasně (SAB, SATB, SSATB), á capella pod vedením sbormistryně Jitky Peleškové.

Repertoár máme nevyhraněný, ale pestrý. 

Členové